Aktualności

 
     
Jubileusz 90-lecia szkoły
 
Dane szkoły
 
Plan lekcji
 
Oferta edukacyjna
 
Rekrutacja
 
Kadra pedagogiczna

Dyrekcja

Nauczyciele

Patron
 
Historia szkoły
 
Dokumenty

Wykaz podręczników

Statut i WSO

Kroniki

Matura
 
Egzamin gimnazjalny
 
Osiągnięcia

Olimpiady

Konkursy

Zawody sportowe

Galeria

Uroczystości szkolne

Wycieczki

Studniówki

Bale gimnazjalne

Matury

Egzaminy gimnazjalne

Galeria prac uczniowskich

Biblioteka
 
UKS "OGÓLNIAK"
 
Samorząd szkolny
 
RTM - Staszic
 
Projekt "Talk to me!"
 
Stypendia szkolne
 
Ubezpieczenia
 
Pedagog szkolny
 
Pomoc socjalna dla uczniów
 
Zamówienia publiczne
 
Sponsorzy
 
Strony uczniów
 
Linki
 
  Dzisiaj jest sobota, 19 października 2019 r.
 

REGULAMIN REKRUTACJI

Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica

w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie

w roku szkolnym 2012/2013

 

Planowane klasy pierwsze

lp.

nazwa klasy

trzy przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

dwa w systemie klasowym

jeden do wyboru w grupach międzyoddziałowych

1

ekonomiczna

matematyka, geografia

język angielski,
 język rosyjski,
 informatyka

2

humanistyczno – psychologiczna

język polski, biologa

język angielski, język rosyjski,
 geografia,
wiedza o społeczeństwie

3

biologiczno - chemiczna

biologia, chemia

język angielski, język rosyjski, geografia,
wiedza o społeczeństwie

4

humanistyczna

język polski, historia

język angielski, język rosyjski, geografia,
wiedza o społeczeństwie

5

matematyczno - fizyczna

matematyka, fizyka

język angielski, język rosyjski, informatyka

 

We wszystkich klasach kontynuowana jest nauka  języka angielskiego w różnych stopniach zaawansowania oraz do wyboru język rosyjski (kontynuacja) i  język niemiecki (kontynuacja lub od podstaw). 

 

Utworzenie poszczególnych klas i grup językowych oraz realizacja trzeciego przedmiotu na poziomie rozszerzonym od klasy II są uzależnione od ilości chętnych  kandydatów.

 

Aby zostać uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Staszica należy:

I. W dniach od 21 maja 2012 r. od godz. 800 do 11 czerwca 2012r. do godz. 1400 złożyć
 w sekretariacie szkoły:

·        podanie  podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów,

·        dwie fotografie opisane na odwrocie (imię, nazwisko, adres, data urodzenia).

II. W dniach od 20 czerwca 2012 r. do 21 czerwca 2012 do godz. 1400 można dokonać ewentualnych zmian wyboru preferencji oddziałów.

III. W dniach od 29 czerwca 2012 r. od godz. 1000 do 2 lipca2012 r. do godz. 1200 należy złożyć
 w sekretariacie szkoły:

·        kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

·        kopię świadectwa ukończenia gimnazjum.

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

1.        100 punktów z egzaminu gimnazjalnego - wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: języka polskiego, matematyki,  historii i wiedzy o społeczeństwie,  przedmiotów przyrodniczych (chemia, fizyka, biologia, geografia) oraz języka obcego (poziom podstawowy) będą mnożone przez 0,2 pkt

2.        80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od rozszerzeń programowych w danej klasie) otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

·         20 punktów – ocena: celujący,

·         18 punktów – ocena: bardzo dobry,

·         15 punktów – ocena: dobry,

·         8 punktów – ocena: dostateczny,

·         2 punkty – ocena: dopuszczający;

Przedmioty punktowane w oddziałach:

lp.

nazwa klasy

cztery przedmioty punktowane w oddziałach

1

ekonomiczna

j. polski, matematyka, geografia

jeden z grupy: język angielski, język rosyjski, informatyka

2

humanistyczno – psychologiczna

język polski, biologa

dwa z grupy: język angielski, język rosyjski, geografia,
wiedza o społeczeństwie

3

biologiczno - chemiczna

j. polski, biologia, chemia

jeden z grupy: język angielski, język rosyjski, geografia,
wiedza o społeczeństwie

4

humanistyczna

język polski, historia

dwa z grupy: język angielski, język rosyjski, geografia, wiedza o społeczeństwie

5

matematyczno - fizyczna

j. polski, matematyka, fizyka

jeden z grupy: język angielski, język rosyjski, informatyka

 

3.    20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

a.    4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b.    maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim (1 konkurs - 4 pkt., 2 konkursy - 8 pkt., 3 i więcej - 10 pkt.),

c.    maksymalnie 4 punkty (1 osiągnięcie - 2 pkt, 2 i więcej - 4 pkt.) za jedno  z poniżej wskazanych osiągnięć:

·      zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

·      zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

·      zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

d.    2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej osiągnięć:

·      działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu  – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi,

·      działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

Ponadto przy przyjęciu do szkoły można skorzystać z preferencji zgodnych z Regulaminem rekrutacji do publicznych szkół województwa lubelskiego na rok szkolny 2012/2013.

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji do klasy I

Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Staszica nastąpi  

 

4 lipca 2012 r. do godz. 1300

 

przez wywieszenie list uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Potwierdzeniem przez kandydatów woli nauki jest złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu w terminie:

4 lipca 2012r. od godz. 1300   -   6 lipca 2012r.  do godz.1300

 

Publikacja list przyjętych:

9 lipca 2012 r. do godz. 1200

Przeprowadzenie ewentualnej rekrutacji uzupełniającej:

10 lipca 2012r. od godz. 8.00 – 11 lipca 2012 r. do godz. 1200

 

 

Ostateczne ogłoszenie wyników:

11 lipca 2012r. od godz. 1200

 

Rekrutacja dodatkowa

12 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012r.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w sekretariacie szkoły, tel. (84) 696-36-60

(c) A. Bogatko