Aktualności

 
     
Jubileusz 90-lecia szkoły
 
Dane szkoły
 
Plan lekcji
 
Oferta edukacyjna
 
Rekrutacja
 
Kadra pedagogiczna

Dyrekcja

Nauczyciele

Patron
 
Historia szkoły
 
Dokumenty

Wykaz podręczników

Statut i WSO

Kroniki

Matura
 
Egzamin gimnazjalny
 
Osiągnięcia

Olimpiady

Konkursy

Zawody sportowe

Galeria

Uroczystości szkolne

Wycieczki

Studniówki

Bale gimnazjalne

Matury

Egzaminy gimnazjalne

Galeria prac uczniowskich

Biblioteka
 
UKS "OGÓLNIAK"
 
Samorząd szkolny
 
RTM - Staszic
 
Projekt "Talk to me!"
 
Stypendia szkolne
 
Ubezpieczenia
 
Pedagog szkolny
 
Pomoc socjalna dla uczniów
 
Zamówienia publiczne
 
Sponsorzy
 
Strony uczniów
 
Linki
 
  Dzisiaj jest piątek, 18 czerwca 2021 r.
 

Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego

im. ks. Stanisława Staszica

w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie

na rok szkolny 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 prowadzimy nabór do klas z następującymi rozszerzeniami programowymi :

matematyka i fizyka,

matematyka, informatyka, geografia,

biologia i chemia,

język polski i historia,

geografia, biologia,

We wszystkich klasach nauczany jest język angielski oraz do wyboru: język niemiecki i język rosyjski (kontynuacja).

W klasach: humanistycznej i biologiczno-chemicznej dodatkowo nauczany jest język łaciński.

Uczniowie naszej szkoły mają do dyspozycji:

  • bibliotekę liczącą ok. 30 000 woluminów i 39 tytułów czasopism,

  • czytelnię z Multimedialnym Centrum informacji, wyposażona w komputery
    z dostępem do Internetu,

  • dwie pracownie komputerowe – łącznie 37 stanowisk,

  • dwie pracownie językowe – zajęcia prowadzone w grupach, umożliwiających indywidualną pracę ucznia z nauczycielem,

  • 10 pracowni przedmiotowych,

  • siłownię i salę gimnastyczną.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, osiągając wysokie wyniki
na szczeblu rejonowym, okręgowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Laureaci zdobywają indeksy na wyższe uczelnie.

We wrześniu każdego roku uczniowie, korzystając z oferty uczelni lubelskich, uczestniczą w zajęciach w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki.
Przez cały rok zainteresowani uczestniczą w wykładach z fizyki i pokazach fizycznych, organizowanych przez Instytut Fizyki UMCS w Lublinie.

Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje zainteresowania i poszerzają wiedzę podczas organizowanych cyklicznie sesji naukowych przygotowywanych przez uczniów.

Co roku młodzież uczestniczy w wycieczkach edukacyjnych, turystyczno-krajoznawczych i biwakach. Regularnie organizowane są wyjazdy do teatru.

W ramach lekcji wychowawczych odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi (m. in. z aktorami, dziennikarzami, żołnierzami zawodowymi); prowadzone są również spotkania w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W szkole działa Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak”, rozwijający sprawność fizyczną w różnych dyscyplinach sportowych.
Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą zajęcia na basenie
w Zamościu.

Uczniowie wybierający się na studia politechniczne i w wyższych szkołach technicznych mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach: z automatyki w klasie II i z elektrotechniki teoretycznej i maszyn elektrycznych w klasie III.

Szczególnie przydatne są dla kandydatów wybierających kierunki: automatyka i robotyka, elektronika, telekomunikacja, elektrotechnika, elektroenergetyka
i mechatronika.

Program tych zajęć pozwala na wyrównanie różnic istniejących pomiędzy liceum ogólnokształcącym a technikum.

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania swoich talentów dziennikarskich w szkolnym radio „RTM-Staszic”, które emituje audycje w szkolnym radiowęźle. Taka praca jest bardzo ceniona przez profesjonalistów i bywa w przyszłości decydującym argumentem przy podejmowaniu decyzji
o zatrudnieniu młodego dziennikarza w radio lub w telewizji.

(c) A. Bogatko