Aktualności

 
     
Jubileusz 90-lecia szkoły
 
Dane szkoły
 
Plan lekcji
 
Oferta edukacyjna
 
Rekrutacja
 
Kadra pedagogiczna

Dyrekcja

Nauczyciele

Patron
 
Historia szkoły
 
Dokumenty

Wykaz podręczników

Statut i WSO

Kroniki

Matura
 
Egzamin gimnazjalny
 
Osiągnięcia

Olimpiady

Konkursy

Zawody sportowe

Galeria

Uroczystości szkolne

Wycieczki

Studniówki

Bale gimnazjalne

Matury

Egzaminy gimnazjalne

Galeria prac uczniowskich

Biblioteka
 
UKS "OGÓLNIAK"
 
Samorząd szkolny
 
RTM - Staszic
 
Projekt "Talk to me!"
 
Stypendia szkolne
 
Ubezpieczenia
 
Pedagog szkolny
 
Pomoc socjalna dla uczniów
 
Zamówienia publiczne
 
Sponsorzy
 
Strony uczniów
 
Linki
 
  Dzisiaj jest sobota, 19 października 2019 r.
 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/10/20-1981132

Nazwa i adres Zamawiającego

Zespół Szkół Nr 2 w Hrubieszowie

Ul. 3 Maja 1

22-500 Hrubieszów

Województwo: Lubelskie

Osoba upoważniona do kontaktów:

Majewska Selwina

e-mail: zsnr2@onet.eu

Telefon: (084)6963660

Fax: (084)6963660

Określenie przedmiotu zamówienia:

Remont stropodachu nad składem opału przy Zespole Szkół Nr 2 w Hrubieszowie ul. 3 Maja 1.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

W związku z zagrożeniem wskazanym przez inspektora ds. budowlanych w obiekcie budowlanym składzie opału na węgiel przy kotłowni ZS Nr 2 w Hrubieszowie zastosowano zamówienie publiczne z wolnej ręki i w wyniku negocjacji uznano ofertę za spełniającą wymagania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, cena oferty nie przewyższa kwoty, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

Zakład Budownictwa Ogólnego - Józef Krawiec

Ul. Zamojska 26

22-500 Hrubieszów

Województwo: Lubelskie

Telefon: (084)6965006

(c) A. Bogatko