Aktualności

 
     
Jubileusz 90-lecia szkoły
 
Dane szkoły
 
Plan lekcji
 
Oferta edukacyjna
 
Rekrutacja
 
Kadra pedagogiczna

Dyrekcja

Nauczyciele

Patron
 
Historia szkoły
 
Dokumenty

Wykaz podręczników

Statut i WSO

Kroniki

Matura
 
Egzamin gimnazjalny
 
Osiągnięcia

Olimpiady

Konkursy

Zawody sportowe

Galeria

Uroczystości szkolne

Wycieczki

Studniówki

Bale gimnazjalne

Matury

Egzaminy gimnazjalne

Galeria prac uczniowskich

Biblioteka
 
UKS "OGÓLNIAK"
 
Samorząd szkolny
 
RTM - Staszic
 
Projekt "Talk to me!"
 
Stypendia szkolne
 
Ubezpieczenia
 
Pedagog szkolny
 
Pomoc socjalna dla uczniów
 
Zamówienia publiczne
 
Sponsorzy
 
Strony uczniów
 
Linki
 
  Dzisiaj jest piątek, 15 listopada 2019 r.
 

Zasady Rekrutacji do Publicznego Gimnazjum

w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie

w roku szkolnym 2012/2013

 

Aby zostać kandydatem na ucznia klasy I Publicznego Gimnazjum należy:

I. W dniach 2 kwietnia 2012r. - 31 maja 2012r. złożyć w sekretariacie szkoły:

·        podanie podpisane własnoręcznie, z zaznaczeniem wybranych języków nowożytnych

·        dwie fotografie opisane na odwrocie (imię i nazwisko, data urodzenia, adres)

II. W dniach 29 czerwca 2012r. – 2 lipca 2012r. dostarczyć oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu z klasy VI wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły.

O tym, kto zostanie uczniem klasy I Publicznego Gimnazjum zadecyduje suma punktów:

·         pochodzących z zaświadczenia o wynikach ze sprawdzianu z kl. VI- max. 40 pkt.

·         uzyskanych  z przeliczenia ocen z przedmiotów: j. polski, j. obcy, historia, matematyka, przyroda:

§         celujący                                6 pkt

§         bardzo dobry       5 pkt

§         dobry                    4 pkt

§         dostateczny         3 pkt

·         uzyskanych z przeliczenia oceny z zachowania:

§         wzorowe               4 pkt

§         bardzo dobre       3 pkt

§         dobre                    1 pkt

·         uzyskanych za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (przyznaje się maksymalnie 6 pkt za wszystkie):

§         4 pkt za udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim

§         2 pkt za osiągnięcia w zawodach sportowych, konkursach plastycznych i recytatorskich na szczeblu powiatowym (regionalnym).

Uczeń - kandydat może uzyskać maksymalnie 80 pkt. 

Minimalny pułap punktów warunkujący ubieganie się o miejsce ucznia kl. I Publicznego Gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 wynosi 40 pkt.

Przy przyjęciu do szkoły preferencje mają:

·         Laureaci  zawodów ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych

·         W przypadku równej sumy punktów:

    • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki;
    • sieroty i wychowankowie domu dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji do klasy I Publicznego Gimnazjum nastąpi

5 lipca 2012 r. o godz. 10.00

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w sekretariacie szkoły nr tel. 696 - 36 - 60

(c) A. Bogatko