Aktualności

 
     
Jubileusz 90-lecia szkoły
 
Dane szkoły
 
Plan lekcji
 
Oferta edukacyjna
 
Rekrutacja
 
Kadra pedagogiczna

Dyrekcja

Nauczyciele

Patron
 
Historia szkoły
 
Dokumenty

Wykaz podręczników

Statut i WSO

Kroniki

Matura
 
Egzamin gimnazjalny
 
Osiągnięcia

Olimpiady

Konkursy

Zawody sportowe

Galeria

Uroczystości szkolne

Wycieczki

Studniówki

Bale gimnazjalne

Matury

Egzaminy gimnazjalne

Galeria prac uczniowskich

Biblioteka
 
UKS "OGÓLNIAK"
 
Samorząd szkolny
 
RTM - Staszic
 
Projekt "Talk to me!"
 
Stypendia szkolne
 
Ubezpieczenia
 
Pedagog szkolny
 
Pomoc socjalna dla uczniów
 
Zamówienia publiczne
 
Sponsorzy
 
Strony uczniów
 
Linki
 
  Dzisiaj jest sobota, 19 października 2019 r.
 

LITERATURA REGIONALNA

BIBLIOGRAFIA REGIONU HRUBIESZOWSKIEGO


 

1.  Barucki T. : Stephane Du Chateau. Warszawa 1995

2.  Baruś M. : Powiat hrubieszowski. Hrubieszów 2000

3.  Biłgoraj. Oficjalny informator miejski. Bydgoszcz 1994

4.  Bujan L. : 2 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Hrubieszowskiej. Warszawa 2000

5.  Bondyra W. : Słownik historyczny miejscowości województwa zamojskiego. Lublin – Zamość 1992

6.  Burda S. : Kamienne ptaki. Lublin 1998

7.  Burda S. : Krzyż i talizman. Lublin 1993

8.  Burda S. : Nad brzegiem milczenia. Lublin 1995

9.  Burda S. : Nadhuczwiański koncert. Lublin 2000

10. Burda S. : Plaster miodu. Lublin1997

11. Burda S. : Psalmy pojednania. Warszawa 1998

12. Burda S. : Przystań nad Huczwą. Warszawa 1996

13. Burda S. : Ślad istnienia. Lublin1993

14. Burda S. : Święci odchodzą. Lublin 1994

15. Bródka J. : Przykrycia strukturalne. Warszawa 1985

16. Caban I. : Ludzie lubelskiego Okręgu Armii Krajowej. Lublin 1995

17. Chrzanowski T. : Karczmy i zajazdy Polski. Warszawa 1958

18. Chrząstowski W. :, Sollich J. : Ziemia nadburzańska. Warszawa 1972

19. Czrniecki S. : Stanisław Staszic. Wystawa ze zbiorów Stanisława Czarnieckiego. Muzeum Okręgowe. Oddział Dworek Wincentego Pola. Lublin 1985

20. Czterysta lat Biłgoraja 1578 – 1978.Lublin 1979

21. Czterysta lat Zamościa. Red. J. Kowalczyk. Wrocław 1983

22. Daruk W. : Bez głaskania po głowie. Warszawa 1987

23. Fabijańska – Żurawska T. : Hrubieszów. Dzieje miasta i jego zabytków. Hrubieszów 1993

24. Fijałka M. : 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK. Warszawa 1986

25. Gawarecki H. : O dawnym Lublinie. Szkice z przeszłości miasta. Lublin 1986

26. Gawarecki H., Gawdzik C. : Ulicami Lublina. Przewodnik. Lublin 1976

27. Gędek M. : Najdawniejsze dzieje ziemi hrubieszowskiej (do XV wieku). Hrubieszów – Lublin 1996

28. Górak J. : Miasta i miasteczka Zamojszczyzny. Zamość 1990

29. Górak J. : Kryłów forteca przeciw Scytom.

30. Głowacki L. : Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939. Lublin 1986

31. Grotthus G. : Hrubieszów. Zarys historii miasta. Hrubieszów 1995

32. Grygiel J. : Związek Walki Zbrojnej Armii Krajowej w Obwodzie Zamojskim 1939 – 1944. Warszawa 1985

33. Hartwig E. : Lublin. Warszawa 1983

34. Hrubieszów przez dzieje. Red. R. Szczygieł. Hrubieszów 1990

35. Jadczak S. : Ziemia Hrubieszowska 1400 – 2000. Lublin 2000

36. Jadczak S. : Hrubieszów i powiat hrubieszowski 1400 – 2000. Lublin 2000

37. Jaroszyński W. : Łuny nad Huczwą i Bugiem. Walki oddziałów AK i BCh  w Obwodzie Hrubieszowskim w latach 1939 – 1944. Zamość 1992

38. Jastrzębski Z. : Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie

39. Jóźwiak B, : owarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie w swiadomości mieszkańców byłych wsi staszicowskich. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Nauk Ekonomiczno – Rolniczych i Społecznych pod kierunkiem dr T. Samulaka. [rękopis]. Zamość 1995. Bibilioteka Powiatowa.

40. Kokowski A. : Archeologia Gotów. Goci w Kotlinie Hrubieszowskiej. Lublin 1999

41. Kolędowanie na Lubelszczyźnie. Wrocław 1986

42. Krasnobród. Lublin 1984

43. Kwiatkowski J. : 485 dni na Majdanku. Lublin 1988

44. Kseniak M. : Parki i ogrody dworskie w województwie lubelskim. Lublin 1983

45. Laskowska A. : Działalność społeczno – gospodarcza Stanisława Staszica w lubelskiem. Praca magisterska napisana w Zakładzie Historii Gospodarczej  i Myśli Ekonomicznej pod kierunkiem prof. dr hab. R. Orłowskiego. [rękopis]. Lublin 1993. Biblioteka Powiatowa.

46. Legendy, podania i inne opowieści z Lubelskiego. Lublin 2002

47. Leszczuk B., Masłowski J. : Hrubieszów i ziemia hrubieszowska. Przewodnik XXII Olimpiady Geograficznej Hrubieszów 19-21.01.1996. Zamość 1996

48. Lipiec W. : Roztoczański Park Narodowy. Lublin 1991

49. LipiecW. : Roztocze. Warszawa 1993

50. Lublin trzech pokoleń. Lublin 1987

51. Lubelskie. Lublin 1984

52. Łopuszański P. : Leśmian. Wrocław 2000

53. Malarstwo Anny Baranek Du Chateau. Wystawa autorska. Hrubieszów 2000

54. Malec R. : Szczebrzeski Park Krajobrazowy. Zamość – Warszawa 1994

55. Ks. Malinowski W. : Miniony czas. Ludowe obrzędy, zwyczaje i wierzenia regionu hrubieszowskiego.

56. Markiewicz J. : Paprocie zakwitły krwią partyzantów. O wielkich bitwach w Puszczy  Solskiej w czerwcu 1944. Lublin 1985

57. Markiewicz J. : Partyzancki kraj. Lublin 1985

58. Marszałek J. : Majdanek. Obóz koncentracyjny w Lublinie. Warszawa 1986

59. Molik W. : Stanisław Staszic (1755 – 1826). Poznań 1980

60. Muzeum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Między Gródkiem a Hrubieszowem. Osada pradziejowa z Hrubieszowa – Podgórza na tle wykopaliska z okolic Hrubieszowa. Informator do wystawy. Hrubieszów 1999

61. Niewiadomski D. : Drzewo życia. Antologia prozy ludowej Zamojszczyzny. Lublin 1997

62. Niedźwiedź J. : Okolice Hrubieszowa w pradziejach  i wczesnym średniowieczu.

63. Nowak M. : Lubelszczyzna. Warszawa 1996

64. Olejniczak J. : Stanisław Staszic. Materiały sesji staszicowskiej. Piła 1995

65. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli : Hrubieszów i Ziemia Hrubieszowska. Przewodnik XXII Olimpiady Geograficznej. Eliminacje okręgowe. Zamość 1996

66. Panasiewicz W. : Broń ze zbiorów Profesora Stefana Du Chateau. Smak dawania. Hrubieszów 1999

67. Parol M. : Malarz i mecenas sztuki. Smak dawania. Hrubieszów 1999

68. Piątak W. : Hrubieszów i okolice. Lublin 1983

69. Piątak W. : Ziemia Hrubieszowska. Pierwszy przewodnik o powiecie hrubieszowskim. Hrubieszów 1965

70. Piątak W. : Region Hrubieszowski. Hrubieszów 1993

71. Pieszko M. : Przewodnik po Zamościu i okolicy. Zamość 1994

72. Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny

73. Podania i legendy Lublina. Lublin 2001

74. Prożogo K. : Chełm i okolice. Przewodnik. Warszawa 1981

75. Przybysz A. : Stary Hrubieszów w rysunku i grafice.

76. Rąkowski G. : Polska egzotyczna. Część druga. Pruszków 1996

77. Region Zamojski. Zamość 1995

78. Saładiak A. : Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce. Warszawa 1993

79. Socha Z. : Rys historyczny Hrubieszowa. Działalność Stanisława Staszica na ziemi hrubieszowskiej (kserokopia maszynopisu)

80. Soja M. : Z Syberii do Trump Tower. Smak dawania. Hrubieszów 1999

81. Stary Hrubieszów w pocztówce

82. Stolarczyk S. : Roztocze Środkowe. Przewodnik. Warszawa1984

83. Suchodolski B. : Stanisław Staszic – prekursor spółdzielczości chłopskiej w Europie. W 150 rocznicę założenia Towarzystwa Rolniczego  Hrubieszowskiego. Warszawa 1966

84. Środowisko przyrodnicze województwa zamojskiego. Zamość 1992

85. Szacka B. : Stanisław Staszic. Warszawa 1966

86. Szacka B. : Stanisław Staszic. Portret mieszczanina. Warszawa 1962

87. Zacka B. : Teoria i utopia Stanisława Staszica. Warszawa 1965

88. Twierdza nam będzie każdy próg. Kobiety ruchu ludowego w walce

     z okupantem hitlerowskim. Lublin 1987

89. Walki oddziałów ZWZ AK i BCh Inspektoratu Zamojskiego w latach wojny 1939-1944. Zamość 1990

90. Wiatrowski A. : Dzieje Hrubieszowa w świetle źródeł, dokumentów i zabytków historycznych. Hrubieszów 1957

91. Wierzchowiak Z. : Bohaterka Zamojszczyzna. Zamość 1996

92. Wierzchowiak Z. : Na zamojskiej ziemi. Zamość 1997

93. Wierzchowiak Z. : Pamięć ziemi i kamieni. Zamość 1995

94. Wiśniewska K. Moje srebrne nuty. Hrubieszów 1990

95. Wiśniewska K. : Wrosłam w te łany. Lublin 1978

96. Województwo lubelskie. Warszawa 1980

97. Wójcik J. : Stanisław Staszic organizator nauki i gospodarki. Kraków 1999

98. Wójcikowski W. : Zamość 1992

99. Wskrzeszanie pamięci. Antologia poetów lubelskich. Oprac. L. J. Okoń. Lublin 1998

100.   Zamość. Bydgoszcz 1994

101. Zarek T. : korzenie i dzidzictwo. Smak dawania. Hrubieszów 1999

102. Ziembikiewicz – „Smok” Z. : „W partyzantce u Rysia”. Wspomnienia żołnierza I Batalionu Oddziałów Hrubieszowskich BCh. Warszawa 1982

103. Ziemia hrubieszowska1400 – 2000. Lublin 2000

104. Zin W. : Piękno utracane. Warszawa 1974

105. Zin W. : Półgłosem i ciszą. Warszawa 1998

106. Złotko W. : Gmina Uchanie w latach 1918-1939

107. Złote ziarna. Antologia współczesnej poezji ludowej ziemi zamojskiej. Lublin 1985

Powrót

(c) A. Bogatko