Aktualności

 
     
Jubileusz 90-lecia szkoły
 
Dane szkoły
 
Plan lekcji
 
Oferta edukacyjna
 
Rekrutacja
 
Kadra pedagogiczna

Dyrekcja

Nauczyciele

Patron
 
Historia szkoły
 
Dokumenty

Wykaz podręczników

Statut i WSO

Kroniki

Matura
 
Egzamin gimnazjalny
 
Osiągnięcia

Olimpiady

Konkursy

Zawody sportowe

Galeria

Uroczystości szkolne

Wycieczki

Studniówki

Bale gimnazjalne

Matury

Egzaminy gimnazjalne

Galeria prac uczniowskich

Biblioteka
 
UKS "OGÓLNIAK"
 
Samorząd szkolny
 
RTM - Staszic
 
Projekt "Talk to me!"
 
Stypendia szkolne
 
Ubezpieczenia
 
Pedagog szkolny
 
Pomoc socjalna dla uczniów
 
Zamówienia publiczne
 
Sponsorzy
 
Strony uczniów
 
Linki
 
  Dzisiaj jest sobota, 19 października 2019 r.
 

 

Lista nauczycieli

1. Juściński Melchior ks.prałat 1918-1922, język łaciński

2. Przybyłowska-Markuszewska Maria 1918–1929, język francuski

3. Markuszewski Leon, inż.  1919–1929, matematyka (DYREKTOR 1918-1929)

4. Chrostowski Michał 1920-1922, geografia, matematyka

5.      Juszczakowska Felicja 1920–1922, język niemiecki,

6.      Lipko Zygmunt 1920-1922, język polski, matematyka

7.      Bończa-Czajkowski Zygmunt 1921-1929,  matematyka, język niemiecki

8.      Cybulski Tadeusz 1918–1971, gra na skrzypcach, sekretarz szkoły

9.      Duda Stanisław 1921–1929,  język polski, język łaciński

10.  Lech Emanuel Korneli 1921-1929,  gimnastyka

11.  Lejman Zdzisław 1921–1929, śpiew

12.  Leszczyc-Przywara Maria 1921-1929, przyroda, fizyko-chemia

13.  Łapka Franciszek 1921–1933, język niemiecki, język łaciński (DYREKTOR 1929-1930 – 6 tyg.)

14.  Mierzajewski Kazimierz  1921-1922, język łaciński, matematyka

15.  Pawłowiczówna Kazimiera. 1921-1922,  kaligrafia

16.  Pazurkiewicz Stanisław dr filoz.1921-1922, język polski

17.  Przywara Stanisław 1921–1929, historia

18.  Sadowski Jan ks. 1921-.....,  religia rzymsko-katolicka

19.  Skrobański Stanisław 1921–1922, przyroda, gimnastyka

20.  Sroczyńska Janina 1921-1922, język francuski

21.  Szczerbowski Adam 1921–1929, język polski, historia

22.  Świdziński Lucjan 1921–1939, 1944-1948, fizyka, chemia,

      w czasie okupacji tajne nauczanie

23.  Trojanowski Stanisław 1921-1929, matematyka, arytmetyka, geografia, chór szkolny

24.  Wańczyk Michał 1921–1934,  rysunki, roboty ręczne, kaligrafia.

25.  Wiatrowski Antoni  1921/1922, 1946-1950, rysunki

26.  Znamirowska Halina 1921-1929, matematyka

27.  Tarkowski Władysław ks. 1924-1939, 1948-1953 –religia rzymsko-katolicka,

      ( 1948-1950 ZAST. DYR. SZK.)

28.  Dubik Adam 1929-1939, 1944-1946 historia, w okresie okupacji tajne nauczanie,

29.  Jopyk Jan 1929-1966,  język niemiecki, historia, logika, matematyka, biblioteka (ZAST. DYR. SZK. 1954-1960)

30.  Baruś Marian 1929-1939, fizyka, chemia, w czasie okupacji tajne nauczanie

31.  Barbachowska Tekla 1929-1936, ćwiczenia cielesne

32.  Boznańska Helena  1929-1931, język polski

33.  Chrzanowski..... 1929-1930, śpiew (organista)

34.  Lipnicka Irena 1929-.1931, ćwiczenia cielesne

35.  Łukomska Lucyna 1929-1939,  język francuski

36.  Nieć Franciszek 1929-1933, język łaciński (DYREKTOR 1929-1930)

37.  Romanica Stanisław 1929-.1936, ćwiczenia cielesne

37.  Szczepańska-Piwowarek Feliksa 1929-1935, język polski, dr fil. polskiej

39.  Baumgarten Dawid 1932 -....., język łaciński

40.  Gellert Bruno 1932-....., muzyka

41.  Starosolski ..... 1932-1935, język łaciński

42.  Charkowska Józefa 1933-1972, historia, język polski, biblioteka, w czasie okupacji tajne nauczanie

43.  Toporowski Mirosław 1933-1938, chemia (DYREKTOR 1930-1939)

44.  Jęczmieniowski Sylwester Tadeusz 1934-1947, rysunek, prace ręczne, propedeutyka filozofii, (reklama – PSH[1], GK[2])

45.  Kopcewicz J. 1934-1939, przysposobienie wojskowe

46.  Kotusiewicz Bronisław 1934-1939, biologia, geografia

47.  Orhon Izydor 1934-1939, religia mojżeszowa

48.  Żytkiewicz Mieczysław 1934-1954, wychowanie fizyczne, język niemiecki (ZAST. DYR. SZK. 1948-1950)

49.  Janik Władysław 1935-1946, język łaciński, historia

50.  Jęczmieniowska Jadwiga 1935-1952, rysunek, prace ręczne, język rosyjski, technika reklamy (LAH[3])

51.  Nycz-Lubicz Wanda  1935-1937, wychowanie fizyczne, od 1944 r - ....., historia,

52.  Zalewski Tadeusz 1935-1939, język polski

53.  Tabaczkiewicz-Trusowa Natalia 1936-1950, geografia, (PSH - geografia gospodarcza)

54.  Dowbecka Maria 1937-1938, wychowanie fizyczne

55.  Kaczyńska Maria 1937-1939, .....

56.  Papczyński ..... 1937-1939, język niemiecki

57.  Alichniewicz Konstanty 1938-1950, matematyka , (arytmetyka handlowa –   PSH)[4], (DYREKTOR 1939-1950)

58.  Makosik Władysława 1938-1939, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne

 

1940

59.  Bieńkowski Stefan 1940-1944, księgowość (PSH)

60.  Danilewicz Franciszek 1940-....., maszynopisanie, stenografia (PSH, GK)

61.  Janicki Jan 1940-....., przysposobienie wojskowe, księgowość (PSH),

62.  Pietrzak Tadeusz 1940-....., księgowość, nauka o handlu

63.  Witkowski Stefan 1940-....., księgowość,  nauka o handlu (PSH)

64.  Żmudzki Marian 1940-....., księgowość (PSH)

65.  Skrobiszewska Irena  1941-1972, biologia, higiena, chemia, wychowanie fizyczne, organizacja techniki handlu (GK), (DYR. SZK.1967-1972) 

66.  Chrzanowski Bogdan 1943-1944, księgowość, organizacja techniki handlu (PSH, GK)

67.  Brzozowski Dominik 1944-1952, fizyka z chemią, matematyka, astronomia,

68.  Chróściewicz Julian 1944-....., biologia, fizyka

69.  Galicki Feliks 1944-....., historia, język łaciński

70.  Kapuścińska Wanda 1944-....., język angielski

71.  Kurkowska Helena 1944-....., język polski

72.  Królikowski Mieczysław 1944-....., śpiew, chór

73.  Michalski Mieczysław 1944-....., arytmetyka handlowa, spółdzielczość (GK)

74.  Eugenia Perczyńska 1944 -.....– język niemiecki, geografia

75.  Majewski Sławomir 1944-....., matematyka

76.  Piwkowski Jan 1944-1952, język francuski

77.  Dolecki ..... ks. 1945-....., religia

78.  Garlicki Ryszard 1945, 1947/48, matematyka, fizyka, chemia

79.  Hanzlowa ..... 1945-....., śpiew, zajęcia praktyczno-techniczne

80.  Szczupakowska Zofia 1945-1973, język polski, historia, język niemiecki

81.  Kubala Kazimierz 1946-1949, historia, w czasie okupacji tajne nauczanie

82.  Mikorzewska....., 1946-....., .....

83.  Trus Piotr 1946-1950, fizyka, chemia

84.  Danielewicz Wiktor 1947-1952, fizyka, chemia, śpiew, chór

85.  Krawczyk Władysław ks. 1947/1948, 1957-1959, religia

86.  Matras Wacław 1947-1950, 1960-1976, muzyka, chór

87.  Grodyński T. ..... 1949- ....., .....

88.  Nemetti Karol 1949-1962, matematyka

89.  Nemetti Maria 1949-1996, język łaciński, matematyka

90.  Skrzypiec Danuta 1949-.....  organizacja i technologia handlowa, arytmetyka handlowa

91.  Stępkowska Janina 1949-....., stenografia (LAH)

 

1950

92.  Daca Jan 1950-1972, historia, nauka o Polsce i świecie współczesnym, propedeutyka filozofii  (DYREKTOR 1950-1967)

93.  Mróz Emilia 1950-1952, geografia

94.  Gęsior Stanisław 1951-1952, świetlica

95.  Kobusińska Helena 1951- 1954, język rosyjski

96.  Foryt Wincenty 1952-..... , .....

97.  Lech Mikołaj 1952-1954, geografia

98.  Małczyńska Stanisława 1952-1955, fizyka, chemia, rysunek

99.  Głąb Eugeniusz 1953/1954 , przysposobienie wojskowe

100.    Woś Bogusław 1953-....., fizyka

101.    Drewnik Zygmunt 1954-1986, 1987-1992 geografia i geodezja, przysposobienie wojskowe

102.    Szuwarska Alicja 1954/1955, język rosyjski

103.    Święch Dariusz 1954-1961, wychowanie fizyczne, (kierownik internatu)

104.    Wojnar Zygmunt 1954-1959, fizyka

105.    Marczewska Alina 1955-1992, chemia, fizyka

106.    Pielach Olimpia 1955-1962, język rosyjski, rysunek

107.    Gościniak Tadeusz 1957-1959, śpiew, chór

108.    Jafra Halina 1956/1957, język polski, logika

109.    Banaszkiewicz (Prus) Stanisława 1957-1959, język polski, logika

110.    Rogalski Stanisław ks. 1957 (styczeń-lipiec)

111.    Boniewska Anna 1959/1960 (listopad-marzec)

112.    Burda Benjamin 1959/1960, zajęcia praktyczno-techniczne

113.    Padwicka Sabina 1959/1960 (październik-marzec) zajęcia praktyczno-techniczne

114.    Porens Zofia 1959-1960 (październik-marzec) zajęcia praktyczno-techniczne

115.    Szadowski Włodzimierz 1959-....., geografia

116.    Teper Irena 1959/1960, zajęcia praktyczno-techniczne

117.    Witamborska Wanda 1959/1960, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne

 

1960

118.    Bobrowicz Izabela 1960-....., wychowanie fizyczne

119.    Koksanowicz Helena 1960 (kwiecień-maj), zajęcia praktyczno-techniczne

120.    Komosa Krystyna 1960-1962, zajęcia praktyczno-techniczne

121.    Olucha Janina 1960-1991, 1996-1998 język polski, 

122.    Ruszczyk Marian 1960-1962, śpiew, chór

123.    Słupczyński Stanisław lek. med. 1960 (luty-marzec), higiena

124.    Steć Józef 1960-1966, fizyka

125.    Walikowski Jerzy 1960-....., rysunek, zajęcia praktyczno-techniczne

126.    Czubiński Lucjan 1961-1963, zajęcia praktyczno-techniczne

127.    Dec Józef 1961-....., fizyka

128.    Krzyszczuk Henryk 1961/1962, 1977 (styczeń-czerwiec), wychowanie techniczne

129.    Szawurski Stanisław 1961 (marzec-czerwiec), zajęcia praktyczno-techniczne

130.    Weremko Antoni 1961-2004, wychowanie fizyczne,

131.    Malicki Franciszek 1962-....., wychowanie fizyczne

132.    Misztal Jadwiga 1962-1989, zajęcia praktyczno-techniczne

133.    Moroz Kazimiera 1962/1963, matematyka, fizyka

134.     Nikel Danuta 1962/1963, wychowawca internatu

135.     Łoś Edward 1964 –1990, chemia, fizyka, astronomia (DYR. SZK.1972-1990)

136.    Onisk Jan 1962-1964, język rosyjski

137.    Piątak Wincenty 1968-1981, zajęcia praktyczno-techniczne

138.    Pirszel Michalina 1962-1985, język polski

139.    Pirszel Olgierd 1962-1991, matematyka

140.    Daca Irena 1963-....., biblioteka

141.    Jakubiak Maria 1963-1991, wychowanie fizyczne (ZAST. DYR. 1977-1982)

142.    Kicun (Pirogowicz) Helena 1963-2005, matematyka (ZAST. DYR. SZK 1990-              2005)

143.    Korczak Leszek 1963-1967, zajęcia praktyczno-techniczne, przysposobienie

144.    Weremko Janina 1963-1977, język polski, (ZAST. DYR. 1975/1976)

145.    Żołnierczuk Zygmunt 1963-2002, biologia

146.    Krasnowska Halina 1964-1975, fizyka

147.    Iwanowicz Włodzimierz 1965-1988, język rosyjski

148.    Zaremba (Anyszkiewicz) Anna 1966- 1984, 1985-1995 język niemiecki

149.    Wilczek Maria 1966-1987, chemia

150.    Bałszan Zdzisław 1967-1990., matematyka, fizyka (ZAST. DYR.  ………….)

151.    Hapoń Krystyna 1967-1992, język rosyjski

152.    Kopczyński Stanisław1967-1990, matematyka

153.    Poziomkowski Janusz 1967-1988, fizyka

154.    Smolińska Krystyna 1969-.....,.....

155.    Solak (Kizwalter)Teresa 1969-2002, chemia, fizyka, przysposobienie obronne

 

1970

156.    Bojarczuk Helena 1970/1971, język polski

157.    Ciesielczuk Maria 1970-2001, historia, wiedza o wiedza o Polsce i świecie

158.    Giergiel Halina 1970- ....., biologia

159.    Kulczyński Andrzej 1970-...., sekcja lekkoatletyczna

160.    Pilipczuk Halina 1970-....., wychowawca internatu

161.    Pudkowski Krzysztof  1970-....., geografia

162.    Turczyn Stanisława 1970-....., historia

163.    Typek Stanisław 1970-1975, fizyka, astronomia

164.    Wysocka Anna 1970-1985, język rosyjski

165.    Mazur Jadwiga 1971-1999, język polski

166.    Duławska Eugenia 1972-2001, język niemiecki

167.    Janik Kazimierz 1972-....., historia

168.    Kisiel Józef 1972-1978, przysposobienie obronne

169.    Kuzdra Stanisława 1972-2002, język polski

170.    Onisk Alicja 1972-2001, język polski (ZAST. DYR. SZK 1990-1992)

171.    Stankiewicz Barbara 1972-2001, wychowanie plastyczne

172.    Szuryn Janina 1972-....., biblioteka

173.    Zubala Maria 1972-1986, historia

174.    Dańczuk Elżbieta 1973-2006, matematyka

175.    Jędruszczak Jerzy 1973-1991, 1997-2000, fizyka

176.    Mielniczuk Józef 1972-1975, język niemiecki

177.    Wierzchowska Barbara 1973 – nadal, język polski

178.    Żukowska Alicja 1973/1973, kierownik internatu

179.    Wachowski Mirosław 1974 - 2001, biologia (ZAS. DYR. SZK.1977-1982)

180.    Głowacki Władysław 1974-1977, kierownik internatu

181.    Nowak Anna 1974- ….., historia

182.    Świstowski Władysław 1974-1999, historia, wiedza o Polsce i świecie

183.    Tokarska Teresa 1975-1977, biologia

184.    Tyszko-Widz Zofia 1975-1986, język polski

185.    Wożnica Janusz 1975-2007, historia, wiedza o społeczeństwie

186.    Żołnierczuk Mirosława 1975- 1989, biblioteka, wychowawca internatu

187.    Kalisz Jan 1975-1977, język polski

188.    Kuklińska Barbara 1976 (październik-grudzień)

189.    Maciuk Kazimierz 1976-1993, muzyka, chór, zespól muzyczny

190.    Dolewka Zbigniew 1977 (styczeń-marzec)

191.    Jeż (Szwiec) Elżbieta 1977/1978, wychowanie fizyczne

192.    Kulik Zofia 1977-1980, biologia

193.    Lubawska Elżbieta 1977/1978, biblioteka

194.    Poziomkowska Danuta 1977-1985, język rosyjski, internat

195.    Rybińska Krystyna 1977-....., język polski

196.    Skiba Krystyna 1977-....., biblioteka

197.    Wojtiuk Halina 1977-1991, język rosyjski

198.    Bartnik Tadeusz 1978-1985, przysposobienie obronne

199.    Mirska Janina 1978-nadal, fizyka

200.    Pietrusiński Stanisław 1978/1979, 1989-1991, fizyka 

201.    Pirogowicz Urszula 1978-1997, biblioteka

202.    Szczepankowska Alina 1979/1980, matematyka

 

1980

203.    Majewski Zenon 1980-1982, wychowanie fizyczne

204.    Paczała Jan 1980 (listopad-grudzień), wychowanie fizyczne

205.    Dąbrowska Jadwiga 1981-1984, język niemiecki

206.    Dąbrowski Bazyli 1982-1985, język niemiecki

207.    Gierbienis (Sagata) Zofia 1982-nadal, biologia

208.    Mazur-Królikowska Alicja 1982, język łaciński

209.    Krawczuk Zbigniew 1982-nadal, wychowanie fizyczne

210.    Borsukiewicz Marek 1982/1983, biblioteka    

211.    Chybowska Jadwiga 1983-1999, geografia, wiedza o społeczeństwie

212.    Giergiel Roman 1983 (luty-sierpień), wychowanie fizyczne

213.    Mołczan Jadwiga 1983 ....., .....

214.    Sławińska Anna 1983/1984, wychowawca internatu

215.    Swaczyna Maria 1983-1985, biblioteka

216.    Watras-Czapka Łucja 1983-2008, wychowanie fizyczne

217.    Danilewicz Dorota 1984/1985, język niemiecki

218.    Jędrzejewski Janusz 1985-1987, 2005 (październik-listopad), przysposobienie obronne

219.    Górka Grażyna, prawnik, 1986/1987, wiedza o prawie

220.    Lubawski Janusz 1986/87, historia

221.    Kuśmirek Maria 1986-....., historia

222.    Juszczuk Maria 1987- ....., biblioteka

223.    Korkosz  (Pańczyk) Jolanta 1987/1988 (listopad-marzec), biologia

224.    Mikszyc Tomasz 1987-1990, historia

225.    Pomiankiewicz Krystyna 1987/1988 (listopad-marzec), biologia

226.    Stajszczyk (Ziejewska) Elżbieta 1987/1988 (listopad-marzec), biologia

227.    Wierzchowska Elżbieta 1987-1990, prawnik, przedmioty uzupełniające, przysposobienie czytelnicze i informacyjne

228.    Dobrowolski Jan 1988-1991, przysposobienie obronne

229.    Dziewiczkiewicz Katarzyna 1988/1989, przedmioty uzupełniające, przysposobienie czytelnicze i informacyjne

230.    Krasiński Marek 1988-nadal, matematyka

231.    Siudyka (Żurawska) Ludwika 1988-nadal, język rosyjski

232.    Szawurska Danuta 1988-1990, fizyka

233.    Szawurski Robert 1988/1989, fizyka

234.    Dołba Danuta 1989/1990, język polski

235.    Muzyczuk (Papuga) Marzena 1989-1990, plastyka

 

1990

236.    Filipek Katarzyna 1990/1991, język francuski

237.    Górski Błażej ks. 1990-1992, religia

238.    Kołodziejczyk Stanisław ks.1990/1991, religia

239.    Kraczkowska (Wilczyńska) Celina 1990/1991, język polski

240.    Pyc Bolesław 1990-2005, historia (DYREKTOR  1990-2005)

241.    Ślusarz Edward 1990- 2000, chemia

242.    Wołek Krzysztof 1990/1991, matematyka

243.    Borkowska (Wróblewska) Alicja 1991-nadal, język polski

         (DYREKTOR SZK.od 2005 -nadal)

244.    Dziubińska (Mróz) Maria 1991- 1997, matematyka

245.    Krauze-Franke Bożena 1991-1995, język polski

246.    Leszczuk Bogdan 1991-nadal, historia, wiedza o społeczeństwie

247.    Łepik (Partyka) Małgorzata 1991-nadal, język rosyjski

248.    Masłowska Wiesława1991-1998, biblioteka

249.    Wendler Adam 1991-1993, fizyka

250.    Harpeniuk Robert 1992-nadal, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne

251.    Kusz Wojciech 1992/1993, język angielski

252.    Lachowski Marek 1992-1993, historia

253.    Ważny Bogdan ks. 1992-1994, religia

254.    Nowak Stanisław 1992-1998, 2005-nadal, automatyka, zajęcia techniczne - praca wykonywana społeczna

255.    Skab Olga 1993 (luty-czerwiec)

256.    Szwanc Iwona 1993/1994, muzyka

257.    Bielak Andrzej 1993-nadal, fizyka

258.    Pasieka Urszula 1993-nadal, język niemiecki

259.    Woś Przemysław 1993/1994, 1996-1997, fizyka

260.    Gumiela Krzysztof 1994 (marzec-czerwiec), wychowanie muzyczne

261.    Góra Zenon ks. 1991-1996, religia

262.    Musiał Krystyna s. 1994-1997, 2001/2002, religia

263.    Pirogowicz Piotr 1994-1997, wychowanie fizyczne

264.    Połczyńska Urszula 1994-2001, biblioteka

265.    Świtalski Grzegorz ks. 1994/1998, religia

266.    Wiśniewska Anna 1994-1998, język francuski

267.    Aranowski Ryszard 1995-2001, chemia

268.    Jakubczak Małgorzata Wiktoria s. 1995-1998, 2007-nadal, religia

269.    Kiernicka Maria 1993-1997,  język angielski

270.    Rozgon Ludmiła 1995-2000, język angielski

271.    Trześniowska (Diaczuk) Beata 1995-nadal, język polski

272.    Dobrowolska-Pawluk Małgorzata 1996-2003, pedagog szkolny

273.    Fietko (Szewc) Iwona 1996-nadal, informatyka

274.    Jamroż (Pyc) Agnieszka, 1996-nadal, historia

275.    Lis Joanna (Lenard) 1996- nadal, język łaciński, język angielski

276.    Pilarczyk Barbara 1996 (styczeń-sierpień), historia

277.    Kopczyńska Alina 1997/1998, matematyka

278.    Koprowski Krzysztof ks. 1997-2000, religia

279.    Kusiak (Nowsad) Anna 1997- nadal, wychowanie fizyczne

280.    Świderska Agnieszka s. 1997- 2000, religia

281.    Wesołek Iwona 1997/1998, język angielski

282.    Grela Michał ks. 1998-2001, religia

283.    Pękowska (Nazar) Anna 1998- nadal, matematyka

284.    Szeląg Justyna 1998/1999, psycholog

285.    Szkalej (Przybysz) Elżbieta 1998-2001, geografia

286.    Tarłowska Aneta 1998/1999, język francuski

287.    Wręga Małgorzata 1998-nadal, biblioteka

288.    Bartosiewicz (Jeczeń) Wiesława 1999-2001, geografia

289.    Jańczuk (Mierzwa) Anna 1999-nadal, plastyka, wiedza o kulturze

290.    Kiszko Helena 1999-nadal, język rosyjski

291.    Kiszczak Lubow 1999-2001, język angielski

292.    Kozakiewicz Tomasz 1999/2000, technika

293.    Modzelewska (Piątak)Anna 1999-nadal, chemia

294.    Pudłowska (Czerw) Joanna 1999-nadal, język angielski

295.    Semczuk Czesława 1999-nadal, matematyka (ZAST. DYR. SZK. od 2005 – nadal)

296.    Sędłak (Piątkowska) Dorota 1999- nadal, język polski

 

2000

297.    Aranowska (Magnuszewska) Stanisława 2000/2001, technika

298.    Hapoń (Wężyk) Barbara 2000/2001, wychowanie plastyczne

299.    Kot Antoni ks. 2000/2001, religia

300.    Kozieł Bernadetta s. 2000/2001, religia

301.    Leszczuk-Krauz Irmina 2000-nadal, biblioteka

302.    Madej Anna 2000-nadal, język angielski

303.    Witolska Anna 2000-2004, fizyka

304.    Dąbrowska Elżbieta 2001-nadal, historia

305.    Kopera (Chaber) Regina 2001-nadal, biblioteka

306.    Maćkiewicz Halina s. 2000- 2003, religia

307.    Michalczuk (Kowalska) Anna 2001-nadal, biologia

308.    Młynarczuk Monika 2001-nadal, geografia

309.    Patkowski Szymon 2001-nadal, informatyka, przedsiębiorczość (ZAST. DYR. SZK. od 2005 – nadal)

310.    Tworek Marek ks. 2001-nadal, religia

311.    Antoszek Małgorzata 2002 (luty-czerwiec), język angielski

312.    Fabrowska Beata 2002-2004, muzyka

313.    Kaszuba Katarzyna 2002/2003, chemia

314.    Kowalczuk Nikodem 2002-2004, geografia

315.    Krzyżan Marek ks. 2002/2003, religia

316.    Lewandowski Dawid 2002-nadal, wychowanie fizyczne

317.    Pokrywka Dorota 2002/2003, język angielski

318.    Tomaszczuk-Hawryluk Beata 2002-2007, język polski

319.    Baran Katarzyna 2003-nadal, język niemiecki

320.    Mielniczuk Katarzyna 2003-2005, język angielski

321.    Popłońska Danuta s. 2003/2004, religia

322.    Wójtowicz Stanisława s. 2003/2004, religia

323.    Borkowski Wojciech 2004-nadal, religia, informatyka

324.    Cygan Barbara 2004-nadal, wychowanie fizyczne

325.    Gwiazda Teresa s. 2004-2006, religia

326.    Koszerny Joanna 2004/2005, biologia

327.    Kowalczyk Stella 2004-2006, wychowanie fizyczne, język angielski

328.    Krotkiewicz Katarzyna 2004-nadal, język polski

329.    Metyk Krystian 2004-2007, geografia

330.    Szewc Mieczysław 2004/2005, matematyka

331.    Wojciechowski Paweł 2004/2005, język angielski

332.    Zdulska Grażyna 2004-nadal, chemia

333.    Brzezicka Barbara 2005-nadal, matematyka

334.    Chwedczuk Andrzej 2005-nadal, wychowanie fizyczne

335.    Daruk Iwona 2005/2006, informatyka

336.    Franke (Mielniczek) Aneta 2005- nadal, wychowanie muzyczne

337.    Jaśków Anna 2005-nadal, język polski

338.    Korneluk Jolanta 2005-nadal, pedagog szkolny

339.    Kulas Magdalena 2005-2007, język angielski

340.    Mikita Jarosław 2005-nadal, język angielski

341.    Skierski Artur 2005/2006, wychowanie fizyczne

342.    Pabisiak-Zaprzała Sylwia 2005-nadal, język angielski

343.    Remisz-Furman Anna 2005-nadal, język angielski

344.    Wronowska Barbara 2005/2006, historia

345.    Baraniecka Agnieszka 2006-nadal, historia

346.    Grzeszczuk Jarosław 2006-nadal, matematyka

347.    Kocjan Dorota s. 2006/2007, religia

348.    Kowal Iwona 2006 (luty-lipiec), biblioteka

349.    Sala Arkadiusz 2006-nadal, informatyka

350.    Bednarz Jacek ks. 2007/2008 (wrzesień-luty),  religia

351.    Szabat Joanna 2007-nadal, język polski

352.    Urbaniak Agnieszka 2007-nadal

353.    Witkowicz Magdalena 2007-nadal, język angielski

354.    Wolańczuk Edyta 2007-nadal, historia[1] Polska Szkoła Handlowa

[2] Gimnazjum Kupieckie

[3] Liceum Administracyjno - Handlowe

(c) A. Bogatko